Pengurus Yayasan

Pembina:  Heru Isnawan
                   Rosyad Maksum
Pengawas: Endang Wuryaningsih
Ketua: Sri Indrawati
Wakil ketua: Genry Nuswantoro
Sekretaris: Suhadi
Wakil Sekretaris: Siti Asrokah
Bendahara: Endang Siti Wurjaningsih
Wakil Bendahara: Sugiarto
Sie Wazis Dan Sosial: Susi Niken Pujani
Sie Pendidikan: Ida Fitri Suryani
Sie Sarana Prasarana: Agung Priyambodo